Trang chủ     >     Loại phòng

Những phòng ở Pallet house

Chúng tôi cung cấp phòng với dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

300,000 VNĐ / đêm
400,000 VNĐ / đêm (lễ tết)
700,000 VNĐ / đêm
950,000 VNĐ / đêm (lễ tết)
1,200,000 VNĐ / đêm
1,700,000 VNĐ / đêm (lễ tết)
160,000 VNĐ / đêm
210,000 VNĐ / đêm (lễ tết)
160,000 VNĐ / đêm
210,000 VNĐ / đêm (lễ tết)